EKÁER

Mi az az EKÁER?  

Az EKÁER jelentése: Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)

Megbízóinknak a bejelentési kötelezettség akkor zámzükséges, amennyiben:
 • az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket;
 • Magyarországról az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket;
 • belföldi forgalomban, a nem végfelhasználó számára történő első adóköteles termékértékesítés esetén.
Megbízóinkat mentesség illeti meg a bejelentési kötelezettség alól a következő esetekben:
 • A gyűjtőfuvar (pl. Sprinter által végzett szállítás) keretében végzett közúti áruszállítás során, amennyiben az adott termék mennyisége/értéke a törvényben meghatározott határt nem haladja meg; belföldi forgalomban, a nem végfelhasználó számára történő első adóköteles termékértékesítés esetén.
 • Ha az adózó által feladott vagy részére ugyanazon útdíj köteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg
 • Ha az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíj köteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot
 • Az értékhatár / súly VEVŐNKÉNT és nem számlánként vagy rakományonként értendő

Ezen szabályozás miatt – a fenti esetektől eltérő árukra vonatkozóan – megbízóinkat EKÁER bejelentési kötelezettség illeti meg, ha a küldemények értéke, súlya átlépi a törvényben megjelölt határértéket.

Küldemények kezelése

Az EKÁER küldemények bejelentését minden áru felvét munkanapján 15 :00 óráig e-mailben tehetik meg az EKÁER köteles szállítmányok adatainak a megadásával. A megjelölt adatokat az ekaer@sprinter.hu címre legyenek szívesen elküldeni. A rendszámot egy válasz e-mailben igazoljuk vissza 17:00 óráig.

EKÁER köteles szállítmányok adatainak a megadása:
 • a fuvarozott termék megnevezése, mennyisége, db/súly
 • a termék átvétele, kirakodásának címe, címzett neve
 • az EKÁER szám
 • ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe –, úgy az ingatlan használatának jogcíme
 • visszajelzésre szolgáló e-mail cím
 • fuvarlevélszám

Az EKÁR ügyintézést csak munkanapokon biztosítjuk partnereink részére.

(Hétfőtől- Péntekig, 08:00 -17:00 között)

FONTOS!

Mivel cégünk gyűjtőszállítmányozási rendszerben működik, a küldeményeket a feladástól a kézbesítésig legalább három vagy több gépjármű szállítja. A szállítási folyamat során szereplő rendszámokat egyszerre adjuk meg, egy erre a célra külön megadott, dedikált e-mail címre.

A szállítmányok átrakodása jellemzően az esti, éjszakai vagy kora hajnali időpontokban történnek, ezért jellemzően az előre lejelentett rendszámok is ezekben az időpontokban változhatnak. Amennyiben változás történik, úgy a rendszámváltozásról külön e-mailben értesítjük. (partneri e-mail cím: bejelentéskor használt e-mail cím)

Az NGM rendelet előírásai szerint a bejelentés minden esetben a szabályozás hatálya alá tartozó küldemény feladójának, tehát a szállítást megrendelő, a Sprintert megbízó fél kötelezettsége. Ennek elmulasztása, valamint az EKÁER rendszerben rögzítés során, nem megfelelő adatokkal való feltöltése jelentős büntetéssel és egyéb súlyos következményekkel járhat. A bejelentés elmulasztásából, az adatok nem megfelelő feltöltéséből vagy egyéb hiányosságából adódó károkért és következményekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Bővebb információt a következő oldal talál: https://ekaer.nav.gov.hu/

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, kérjük, azt jelezzék közvetlenül ügyfélszolgálatunk felé központi telefonos elérhetőségünkön vagy e-mail útján az ekaer@sprinter.hu címen.